Όροι Χρήσης

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ – Αποδοχή Όρων Χρήσης

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης διέπουν την πρόσβαση και τη χρήση του Δικτυακού Τόπου και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος addup.gr.

Το addup.gr  είναι o «Δικτυακός τόπος» και το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα» έκθεσης και διάθεσης προϊόντων (ενδύματα και αξεσουάρ) μέσω του Διαδικτύου, Πρόκειται για ατομική επιχείρηση στο όνομα Γεράσιμος Φουρφουρής με έδρα Φυλασίων 15, Θησείο, ΤΗΛ. 2103428792 – ΚΙΝ. 6971673932

Όποιο φυσικό πρόσωπο επισκέπτεται τις σελίδες του  addup.gr.ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του site, στο παρακάτω κείμενο αναφέρεται με τον όρο  “Χρήστης/Καταναλωτής”.

Οι Γενικοί Όροι Χρήσης του δικτυακού τόπου και αγοράς προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος addup.gr, καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις περιήγησής και χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος και ορίζουν τη σύμβαση πώλησης και αγοράς προϊόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Η πρόσβαση, η χρήση  καθώς και η αγορά προϊόντων από το addup.gr βασίζονται στην παραδοχή ότι οι παρακάτω Όροι Χρήσης έχουν διαβαστεί και έχουν γίνει αποδεκτοί από τον Χρήστη/Καταναλωτή. Οποιαδήποτε, ενέργειά του Χρήστη/Καταναλωτή στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, όπως ενδεικτικά η περιήγησή, εγγραφή στο newsletter της επιχείρησης και  αγορά προϊόντων addup.gr, θεωρείται αποδοχή των Όρων Χρήσης.

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί συνολικά ή μερικά τους παρόντες Όρους Χρήσης όταν το θεωρεί απαραίτητο η αυτό επιβάλλεται από το νόμο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Χρήστη/Καταναλωτή, στα πλαίσια όμως των ορίων που θέτει ο νόμος. Η όποια τροποποίηση ή ενημέρωση των Γενικών Όρων Χρήσης θα δημοσιεύεται στην Αρχική Σελίδα του addup.gr  και θα ισχύει με τη δημοσίευση της. Τα παραπάνω δεν αφορούν παραγγελίες που έχουν ήδη γίνει, πριν την τροποποίηση, ενώ η χρήση του addup.gr μετά τη τροποποίηση, θεωρείται αποδοχή των νέων Όρων Χρήσης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Στόχος της επιχείρησης είναι η πώληση προϊόντων μέσω των υπηρεσιών της και του Δικτυακού Τόπου addup.gr μόνο σε “Χρήστες/ Καταναλωτές” δηλ. σε  κάθε φυσικό πρόσωπο που επισκέπτεται και ενεργεί στο addup.gr με σκοπούς εκτός της εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας. Η πώληση για εμπορικούς σκοπούς των προϊόντων δεν επιτρέπεται.

2.  ΕΥΘΥΝΕΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ

Ευθύνη Χρηστών/Πελατών του eshop

Η πρόσβαση στο addup.gr και η χρήση της (προβολή ιστοσελίδων, επικοινωνία με την επιχείρηση,  λήψης (download) πληροφοριών για τα προϊόντα), καθώς  και η αγορά προϊόντων γίνονται  από τους Χρήστες για προσωπικούς σκοπούς, εκτός εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας.

Ο Χρήστης και Καταναλωτής του addup.gr είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση του Δικτυακού τόπου και Ηλεκτρονικού καταστήματος και υποχρεούται να απέχει από καταχρηστικές και παράνομες συμπεριφορές καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού. Η εγγραφή στο Newsfeed επιτρέπεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και αποκλείονται ανήλικα άτομα (άτομα κάτω των 15 ετών).

H επιχείρηση δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν χρήση της ιστοσελίδας addup.gr από Χρήστες  που δεν είναι συμβατοί με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και δε φέρει ευθύνης για αδικήματα εκ προθέσεως και βαριά αμέλεια. Τέλος η επιχείρηση δεν έχει υποχρέωση να ελέγξει στοιχεία που δίνει ο Χρήστης/Καταναλωτής της ιστοσελίδας addup.gr , καθώς η νομιμότητα των στοιχείων αφορούν τον ίδιο το καταναλωτή, εκτός και αν αυτό της επιβληθεί από το νόμο μετά από καταγγελία.

Σε περίπτωση που Χρήστης/Καταναλωτής προκαλέσει ζημιά στην ιστοσελίδα addup.gr υποχρεούται στην οικονομική της κάλυψη

 Ο Χρήστης/Καταναλωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επιλογή των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει το addup.gr, εφ όσον το προϊόν πληροί τις προδιαγραφές που έχει ανακοινώσει το addup.gr.   .

 Ευθύνη για ελαττώματα, απώλεια, ακύρωση παραγγελίας

Η επιχείρηση addup.gr αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα για τον Πωλητή. Στη περίπτωση ελαττωματικού  προϊόντος ισχύει η εφαρμογή των υποχρεωτικών διατάξεων περί προστασίας των καταναλωτών και υποχρεούται  να προβεί στην αντικατάσταση του προϊόντος.

Για να επιστραφεί ένα προϊόν θα πρέπει να μην έχει υποστεί φθορές, εκδορές και ότι άλλο δηλώνει ότι έχει χρησιμοποιηθεί, να φέρει επίσης τα καρτελάκια που τοποθετημένα πάνω στο προϊόν και θα πρέπει να συνοδεύεται από την απόδειξη παραλαβής. Απαραίτητη είναι η άμεση ενημέρωση της εταιρείας εντός δύο ημερών από τη παραλαβή και εντός δέκα ημερών η επιστροφή στην επιχείρηση. σε περίπτωση κατά την οποία το προϊόν δεν πληροί τα παραπάνω, θα επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση του ιδίου. Τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον αγοραστή, Επιστροφές χρημάτων δεν γίνεται.

Ακύρωση παραγγελίας γίνεται δεκτή μόνο πριν εκδοθεί δελτίο αποστολής και δεν έχει παραδοθεί το προϊόν.  Στην περίπτωση μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail), είτε τηλεφωνικά στα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Στη περίπτωση απώλειας του προϊόντος πριν την παράδοση, έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης της αγοράς και θα σας επιστρέψουμε τυχόν χρήματα που έχετε καταβάλλει. Επίσης στη περίπτωση παραλαβής λάθος προϊόντος θα πρέπει να ενημερώσετε άμεσα. 

Στη περίπτωση που ο εντολέας ορίσει διαφορετικό τρόπο αποστολής του προϊόντος από αυτόν που προτείνει η επιχείρηση, τότε η ευθύνη παραλαβής και αρτιότητας του προϊόντος μετατοπίζεται στον εντολέα/καταναλωτή.

 Περιορισμός Ευθυνών

Η επιχείρηση addup.gr λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη σωστή λειτουργία του δικτυακού τόπου και τη προστασία της ίδιας αλλά και των χρηστών από ιούς, Στη περίπτωση που υποστείτε οποιαδήποτε ζημιά δεν φέρει ευθύνη και δεν υποχρεούται σε αποζημίωση.

Επίσης το addup.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν δημοσιεύσεις στην ιστοσελίδα από τρίτους με ανάρμοστο περιεχόμενο(προβολή βίας, προσβολή ανθρώπινων δικαιωμάτων κλπ).

Το addup.gr διατηρεί το δικαίωμα διακοπής προσωρινής η μόνιμης και τροποποίησης του δικτυακού τόπου, χωρίς προειδοποίηση.

 Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Στην επιχείρηση ανήκουν αποκλειστικά το DomainNameaddup.gr καθώς και το λογότυπο το οποίο δημιουργήθηκε για λόγους προβολής από την επιχείρηση. Η αντιγραφή των παραπάνω από τρίτους θεωρείται υποκλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας.